Onderschat de perceelskeuze niet!

21 september 2018

Onderschat de perceelskeuze niet!

De perceelskeuze is één van de belangrijkste succesfactoren als het gaat om het bereiken van een hoge inuline-opbrengst. Wees daarom uiterst kritisch op de volgende zaken:

Grondsoort: niet op moeilijk bewerkbare gronden

Een hoge inuline-opbrengst is alleen mogelijk bij een hoge veldopkomst. Dit is mogelijk op zand, zavel en lichte kleigronden. Zware kleigronden zijn in het voorjaar minder opdrachtig, waardoor het zaad eerder droog komt te liggen. Verder gaat de oogst op deze gronden moeilijk. Op zware klei is het lastig om een juist optimum te vinden tussen aanvaardbare oogstverliezen en grondtarra. Vandaar het advies om niet te zware percelen te kiezen, afhankelijk van de bewerkbaarheid niet meer dan 18-20% lutum (maximaal circa 30% afslibbaar).

Water: niet te veel en niet te weinig

Wateroverlast komt steeds vaker voor door grote hoosbuien. Wateroverlast is het eerst zichtbaar op lage of verdichte plekken van slecht ontwaterde percelen. Speel hierop in door uw percelen vlak te leggen en te zorgen voor een goed werkende drainage.

Een beregening van circa 20 mm is rendabel bij een meeropbrengst van minimaal 3 ton wortels per hectare. Dit jaar was dat het geval op droogtegevoelige (zand)gronden. Ga voor komend jaar na of op droogtegevoelige percelen beregening mogelijk is en of de capaciteit voldoende is om bij langdurige droogte ook de cichorei te kunnen beregenen.

pH: hoger dan 5

Alleen bij een voldoende hoge pH kunnen de wortels goed groeien. Hierdoor verloopt de opname van nutriënten beter en wordt er meer loof gevormd. Een bijkomend voordeel is dat de plant weerbaarder is voor aaltjes. Bij een lage pH is het advies om bij voorkeur in het najaar te bekalken. De benodigde hoeveelheid kan berekend worden met de IRS-applicatie kalkbemesting.

Niet verdichte bodem

Cichorei is een structuurgevoelig gewas. Een optimale opkomst en groei is alleen mogelijk bij een niet-verdichte bodem. Een ploegzool of een andere verdichte laag kunnen een ongestoorde wortelgroei belemmeren. Dit uit zich in vertakte wortels, meer grondtarra en een lagere wortelopbrengst. De bodemstructuur wordt voor een belangrijk deel in het voorafgaande jaar bepaald. Kapot gereden percelen zijn zeker niet geschikt om cichorei te telen in het daarop volgende jaar (zie foto).

Lage onkruiddruk

Vermijd percelen met wortelonkruiden zoals hoefblad, akkermelkdistel en veenwortel. Dit geldt ook voor percelen die zeer rijk zijn aan zaadonkruiden. Zoek bij voorkeur percelen op waar u een lage onkruidbezetting verwacht.

Voorvrucht: bij voorkeur granen

Een graangewas, bij voorkeur gevolgd door een goed ontwikkelde groenbemester, is over het algemeen een uitstekende voorvrucht. Rooivruchten zoals uien of bieten zijn als voorvrucht alleen geschikt bij een goede bodemstructuur na de oogst. Bij aardappelen als voorvrucht kan aardappelopslag een nadeel zijn. Pas op met vlinderbloemigen (erwten, bonen), aardappelen en peen als voorvrucht. Een besmetting met Sclerotinia sclerotiorum (rattenkeutelziekte) kan zich in deze gewassen sterk uitbreiden, wat in cichorei wortelrot kan veroorzaken. 

Ligging: vlak

Alleen bij een vlakke ligging kan er in het voorjaar een ondiep en bezakt zaaibed worden klaargelegd. Een ploeg of spitmachine werkt nauwelijks egaliserend. Zorg er daarom voor dat het perceel, voor de hoofdgrondbewerking, vlak ligt. Dit kan door een bewerking met een vaste tand cultivator, liefst schuin of dwars op de ploeg- of spitrichting. Pas als het vocht in de bouwvoor is uitgezakt kunt u zonder structuurbederf de grond bewerken. Met een goed afgestelde ploeg of spitmachine kan vervolgens vlak werk worden geleverd.

Let bij de perceelskeuze ook op aaltjes!

Contact:

Marco Bom (IRS)

bom@irs.nl

06-27057831

Kapot gereden percelen zijn niet geschikt voor cichorei (foto: IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar