Twee nieuwe rassen voor 2023

14 oktober 2022

Het zaaizaad aanbod van sulfonyl-urea (SU)-tolerante rassen voor 2023 is toegenomen. Beide kwekers bieden in 2023 een nieuw SU-tolerant cichorei ras aan.

Eerste sulfonyl-urea tolerant ras van kweker Chicoline
In 2023 biedt kweker Chicoline voor het eerste een SU-tolerant ras aan, namelijk: Soupir. Dit is positief nieuws, omdat nu voor het eerst beide kwekers deze tolerante rassen aan kunnen bieden. De genetica van dit ras is daardoor dan ook anders dan de tot nu toe beschikbare SU rassen.

Soupir is behalve SU-tolerant ook een combiras, waardoor het ras in aanmerking komt voor late leveringen. Combirassen combineren een hoge inuline opbrengst met een hoge inulinekwaliteit. Dit wil zeggen dat de afbraak van de inulineketens tegen het einde van de campagne lager is.

Dunite, de opvolger van Rhodonite
Kweker Florimond Desprez biedt komend jaar een derde SU-tolerant ras aan. Dunite kan gezien worden als goede opvolger van Rhodonite. Volgens het rassen onderzoek zou dit ras, in vergelijking met Rhodonite beter scoren op vroegheid van de grondbedekking, schieterresistentie, wortel- en inulineopbrengst.

Geprimed zaad
Alle zaden van kweker Florimond Desprez worden geprimed (voorgekiemd). Het grootste voordeel hiervan is snellere en uniformere kieming in het veld, vooral bij lagere temperatuur. Ook heeft geprimed zaad een kortere periode vocht nodig dan niet geprimed zaad. Dit betekent niet dat het zaaiadvies (zaaidiepte, zaaitijdstip) wijzigt.

Mocht de temperatuur na zaai lager uitpakken dan verwacht, dan biedt priming meer zekerheid op een snelle kieming en hoge veldopkomst. Het doel van priming is meer zekerheid op een snelle en uniforme, hoge, veldopkomst. Hiermee kan geprimed cichoreizaad verder helpen naar 10 ton inuline per hectare. Ook biedt een uniformer gewas meer mogelijkheden in de na-opkomst onkruidbestrijding.

Op CichoreiNet staat meer achtergrond info over geprimed cichoreizaad of lees het bericht over priming.

Bestellen vòòr 1 november
Om schade door bodeminsecten te voorkomen, is het mogelijk om zaaizaad met insecticide te bestellen. Dit is mogelijk mits het zaaizaad voor 1 november wordt besteld. Ook wanneer je zeker wil zijn van je zaaizaad keuze, voor bijvoorbeeld één van de twee nieuwe rassen, is het raadzaam om de contractaanvraag voor 1 november in te dienen.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd