Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

1 mei 2023

Slakken vreten aan planten in het kiemblad- en tweebladstadium. Vreterij komt vooral voor als de grond vochtig is. Door slakkenschade kunnen planten wegvallen.

Factoren die slakken bevorderen
Vooral op klei- en lösspercelen met een groenbemester, koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht kunt u slakken verwachten. Overige factoren die de aanwezigheid van slakken bevorderen zijn: een grof zaaibed (foto), niet-kerende grondbewerking en vers organisch materiaal in de toplaag. Er is meer kans op vreterij langs slootkanten, akkerranden en aangrenzend grasland. Een grof zaaibed of veel organisch materiaal (resten groenbemesters) zorgen er voor dat slakken zich gemakkelijk kunnen verschuilen. Vanaf opkomst van cichorei is het dus nodig alert te zijn op slakkenschade wanneer de grond vochtig is.

Slakkenschade beheersen
Indien u slakken en/of slakkenschade waarneemt, dan is schade te beheersen door slakkenkorrels op basis van ijzer(III)fosfaat te strooien met een granulaat- of kunstmeststrooier (kijk op het etiket voor de juiste dosering). Vaak komt slakkenschade alleen aan perceelsranden voor, vanuit slootkanten of aangrenzend grasland. In zo’n geval kan het voldoende zijn om alleen de rand(en) te behandelen.

Meer informatie
Meer informatie over slakken vindt u in de teelthandleiding ‘Cichopedia’, paragraaf 6.3.1.

Vragen:
Elma Raaijmakers
IRS
06-22247331
raaijmakers@irs.nl


Foto 1. Schade door slakken komt vooral voor op percelen met een grof zaaibed, een niet-kerende grondbewerking en aan de randen van percelen (foto: IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd