Beoordeel de veldopkomst

16 mei 2023

Door de vochtige omstandigheden is de opkomt op veel percelen voldoende tot goed. Desondanks zijn er ook percelen waar het plantaantal onvoldoende is. Op bepaalde vroeg gezaaide percelen heeft korstvorming de opkomst ernstig belemmerd. Daarnaast zien we door de natte omstandigheden een hoge druk van slakken (zie foto 1). Het is belangrijk om uw gewas nu te controleren op plantwegval door slakkenvraat en zo nodig maatregelen te treffen. Lees hier het bericht met tips om slakkenschade te voorkomen.

Foto 1. Door het vochtige weer zijn slakken momenteel zeer actief. Slakken zijn in staat om het groeipunt uit een jong cichoreiplantje te vreten, waardoor het plantje niet meer verder zal groeien en wegvalt.

Hoog plantaantal nodig
Uit plantdichtheidproeven die de afgelopen drie jaar door het IRS zijn uitgevoerd, blijkt dat voor een maximale inulineopbrengst minimaal 120.000 planten per hectare nodig zijn (zie figuur 1). Op de cichoreipercelen waar dit plantaantal (nog) niet is gehaald, is het belangrijk te beoordelen of er nog voldoende planten bij kunnen komen. Het plantaantal is eenvoudig te bepalen door diagonaal over het perceel een aantal telstroken van 10 meter lengte uit te zetten. Het aantal getelde planten vermenigvuldigd met 2000 per telstrook geeft het plantaantal per hectare (zie foto 2).

Figuur 1. Relatie tussen het aantal planten per hectare en de inuline opbrengst bij cichorei.

Ondergrens bij lage veldopkomst
Als de veldopkomst tegenvalt, is het belangrijk te beoordelen wat hiervan de oorzaak is. Mogelijke oorzaken kunnen korstvorming, slakken- of insectenvraat, te diepe zaai of verdroging van de kiem zijn. Beoordeel de opkomst indien gewenst met uw cichoreiagent. Als de planten min of meer egaal verdeeld staan over het perceel is circa 80.000 planten per hectare een kritische ondergrens waarbij nog een acceptabele opbrengst gehaald kan worden en overzaaien niet lonend is.

Overzaaien
Indien de veldopkomst dusdanig laag is dat u besluit om uw perceel volledig of gedeeltelijk over te zaaien, communiceer dit dan altijd direct met uw cichoreiagent om na te gaan of u gebruik kunt maken van de Sensus Overzaai Support regeling. Wacht niet te lang met overzaaien, maar doe dit zodra de grond het toelaat. Direct doorzaaien in de bestaande zaairijen is de meest voor de hand liggende optie. Eventueel kunt u kort naast de bestaande zaairijen zaaien (ca. 2 centimeter), zodat aanwezige planten zoveel mogelijk gespaard blijven.

Foto 2. Door telstroken uit te zetten en deze regelmatig te tellen, krijgt u inzicht in de ontwikkeling van het plantaantal.

Contact:
Jan-Kees Boonman (IRS)
boonman@irs.nl
06-15102439

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig