Goede omstandigheden voor mechanische onkruidbestrijding

15 juni 2022

De omstandigheden zijn deze week gunstig voor mechanische onkruidbestrijding. Op veel percelen is het gewas ver genoeg ontwikkeld zodat schoffelen en eggen prima mogelijk is. Op percelen met een holle stand is het wel belangrijk er alert op te zijn dat laat gekiemde planten gespaard blijven. In dit bericht enkele tips en aandachtspunten.

Schoffelen tussen de rijen
Belangrijk is dat een zo groot mogelijke oppervlakte wordt bewerkt, zonder dat het gewas in de rij wordt beschadigd. Een nauwkeurige camera of GPS besturing kan hierbij zeer nuttig zijn. Let op dat jonge, nagekiemde plantjes niet worden ondergedekt met grond. Indien dit gebeurt is het zaak de rijsnelheid te verlagen, de werkdiepte aan te passen of de stand van de gewasbeschermers bij te stellen. Scherpe schoffelmessen zorgen voor een volledige afsnijding van het onkruid, waardoor het meeslepen van onkruidresten wordt tegengegaan.

Vingerwieders
Als de cichorei door de penwortel goed genoeg ‘vast’ staat, kunnen vingerwieders aan de schoffelmachine worden toegevoegd. Hiermee kan nog korter op de gewasrij worden gewerkt en kunnen zelfs kleine onkruiden in de rij worden bestreden. Op veel percelen kan nu prima met vingerwieders worden geschoffeld. Alleen op percelen met veel nakiemers is het wederom belangrijk om op te letten of de jonge plantjes blijven staan.

Eggen
Op veel percelen kan nu behoorlijk intensief geëgd worden, aangezien de cichorei vaak al een behoorlijke penwortel gevormd heeft. Op de vroegste percelen zal eggen al niet meer aan de orde zijn, aangezien het loof hiermee teveel beschadigd zal worden of gaat meeslepen. Op percelen met tweewassigheid zal de intensiteit van de eg ingesteld moeten worden afgaand op de jongste planten. De intensiteit wordt bepaald door de rijsnelheid en de stand van de tanden (stekend of slepend). Daarnaast kan bij de nieuwe generatie eggen de veerspanning op de tanden hydraulisch vanuit de cabine worden ingesteld.

Aanvullen bodemherbiciden
Kort na schoffelen of eggen kunnen bodemherbiciden worden aangevuld, zodat kieming van nieuwe onkruiden wordt tegengegaan. AZ 500 kan worden aangevuld tot 0,2 liter per hectare, Frontier Optima tot 0,9 liter per hectare en Dual Gold tot maximaal 1,3 liter per hectare. Per bespuiting lagere dosering gebruiken, zie hiervoor het onkruidbestrijdingsadvies. AZ 500 wordt afgeraden na het 6-bladstadium te gebruiken. AZ500 niet combineren met Frontier Optima of Dual Gold, vanwege kans op gewasverbranding. Dual Gold mag niet op zandgronden gespoten worden. Na toepassing van deze bodemherbiciden is het geen probleem om opnieuw te eggen of schoffelen, de werking van deze herbiciden zal daardoor niet volledig weg zijn.

Uitgebreidere informatie over mechanische onkruidbestrijding in cichorei is te vinden in hoofdstuk 5.3 van ‘Cichopedia’ of de handleiding mechanische onkruidbestrijding cichorei.

Contact:
Jan-Kees Boonman (IRS)
boonman@irs.nl
06-15102439

 

Foto 1: Een schoffelmachine met camerabesturing maakt het mogelijk om korter op de gewasrij te schoffelen, zodat een grotere oppervlakte mechanisch vrij van onkruid gemaakt kan worden

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd